EN LT
2004-09-11 Kultūrinė spauda apie RAM6
03.09.2004 Visuomenė, menas, technologijos - Dovilė Tumpytė (7 Meno Dienos)
www.culture.lt/7md/?leid_id=626&kas=straipsnis&st_id=3612
10.09.2004 RAM6: permąstant naująsias medijas -Tautvydas Bajarkevičius (Literatūra ir Menas)
www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3014&kas=straipsnis&st_id=5292
10.09.2004 Interviu su Johnu Hopkinsu: Kūrybingumas = energijos judėjimas - Dovilė Tumpytė, Vytautas Michelkevičius (7 meno dienos)
www.culture.lt/7md/?leid_id=627&kas=straipsnis&st_id=3638
11.09.2004 Permąstant naująsias medijas - Vytautas Michelkevičius (Šiaurės Atėnai)
www.culture.lt/satenai/?leid_id=716&kas=straipsnis&st_id=2890