Mes Lietuvos piliečiai, susibūrę į judėjimą "Už Lietuvą be kabučių", pasisakome:

  • UŽ tai, kad Vilniaus miesto plėtra vyktų skaidriai ir demokratiškai, siekiame, kad būtų atsižvelgiama į miestiečių lūkesčius bei vizijas. Esame už tai, kad būtų atidžiau saugomas Vilniaus Senamiestis, UNESCO pripažinta pasaulinio paveldo vertybė, kad išliktų jo specifinė trauka, kurią, mūsų giliu įsitikinimu, lemia viešosios kultūrinės ir urbanistinės erdvės sudarančios vientisą visumą. Norime atkreipti dėmesį, jog tai itin aktualu Senamiesčio gyventojams siekiantiems aplink save išsaugoti viešąsias erdves, be kurių taptų sudėtinga realizuoti save bendruomeniškai.

  • UŽ kino teatrų Lietuva ir Skalvija išsaugojimą bei jų kultūrinės - švietėjiškos veiklos tęstinumą. Mes esame įsitikinę, jog Vilniui, kuriame susiklostė gilios kultūrinės tradicijos, būtina išsaugoti sėkmingiausius bei gausiausius miestiečių lankomus kultūrinius projektus. Mes norime atkreipti dėmesį į tai, jog kino teatrų Lietuva ir Skalvija veikla, pristatanti nekomercinį kiną iš viso pasaulio, yra prasminga - tą geriausiai parodo didėjantis kino teatrų lankomumas. Šių kino teatrų renginiai yra tapę svarbiu Vilniaus kultūriniu akcentu daugeliui Lietuvos gyventojų, Lietuva ir Skalvija turi išsiugdę savitą, išprususią publiką, be to, galima drąsiai teigti, jog nemažai daliai piliečių formuoja aukštą estetinį skonį. Mes norime pabrėžti, jog abiejų šių kino teatrų specifika yra savita: Skalvija yra vienintelė vieta, kur aktualiai pristatoma kino istorija, o Lietuvos repertuaras pasižymi naujausiais aukščiausius įvertinimus pelniusiais nepriklausomo autorinio kino šedevrais - didžiąja dalimi europietiškais.
    Be viso to, mes norime atkreipti dėmesį į Lietuvos kino teatro pastato istorinį - architektūrinį savitumą, į šio objekto simbolinę - laisvės - prasmę, ir siekiame jog šis pastatas būtų įtrauktas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

  • UŽ nacionalinio kino paveldo - prarasto privatizavus Lietuvos kino studiją - grąžinimą ir jo prieinamumą visuomenei. Kino paveldas, kaip praeityje sukaupta patirtis, turi čia ir dabar būti vienu iš dialogo partnerių formuojant nacionalinio kino ateities viziją.

  • Warning: mysql_connect(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/trtion/domains/vilma.cc/public_html/LIETUVA/UZ/index.php on line 34

    Warning: mysql_connect(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/trtion/domains/vilma.cc/public_html/LIETUVA/UZ/index.php on line 34
    no conection